تصویر

آماده سازی گزارش به صورت آنلاین کمتر از 5 دقیقه

خدمات کاهش سرقت ادبی (پارافریز)


پارافریز چیست؟

پارافریز چگونه اندازه گیری می شود؟


هدف از پارافریز چیست؟

محرمانگی اطلاعات


در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره 09179312217 از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
پارافریز نیتیو نقره ای پارافریز نیتیو فوری طلایی بسته ترکیبی (ویرایش طلایی+ پارافریز)
خدمات این بسته شامل:

 • زمان تحویل : 4 روز کاری
 • کاهش درصد سرقت ادبی (ریوردینگ) تا حد ممکن
 • بازخوانی 1 بار
 • بررسی مجدد 1 بار
 • فایل نهایی به صورت Track Change و Clean و گزارش iThenticate
خدمات این بسته شامل:

 • زمان تحویل : 2 روز کاری
 • کاهش درصد سرقت ادبی (ریوردینگ) تا حد ممکن
 • بازخوانی 2 بار
 • بررسی مجدد 2 بار
 • فایل نهایی به صورت Track Change و Clean و گزارش iThenticate
خدمات این بسته شامل:

 • زمان تحویل : 2 روز کاری
 • کاهش سرقت ادبی تا میزان ممکن
 • اصلاح علائم نگارشی، غلط های املایی و ویرایش گرامری
 • بازخوانی 2 بار
 • ارائه گواهینامه ویرایش
 • بررسی مجدد 2 بار
 • فایل نهایی شامل Clean و Track Change و گزارش iThenticate
کلمه ای 150 تومان کلمه ای 200 تومان کلمه ای 300 تومان
پیمایش به بالا